Het GRIP&GLANS® Programma (The GRIP&GLEAM program)

Nardi Steverink heeft, samen met anderen, het GRIP&GLANS® Programma ontwikkeld. Het GRIP&GLANS Programma richt zich op het versterken van de eigen regie (GRIP) en het welbevinden (GLANS) van mensen in de tweede levenshelft. Het programma omvat zowel fundamenteel onderzoek als het toepassen en implementeren in de praktijk van de onderzoeksresultaten. Binnen het GRIP&GLANS® Programma zijn tot nu toe twee cursussen ontwikkeld, die wetenschappelijk zijn geëvalueerd en effectief gebleken, namelijk:

De basis van het GRIP&GLANS Programma is de door Steverink c.s. ontwikkelde theorie van Zelf-Management-vanWelbevinden (Self-Management of Well-being theory: SMW theory, zie Steverink et al., 2005; Steverink, 2014). Deze theorie definieert een vijftal domeinen van welbevinden en een zestal zelfmanagementvaardigheden.

Kenmerkend voor GRIP&GLANS is de brede benadering van zelfmanagement en eigen regie (d.w.z. niet gericht op één specifiek gezondheidsprobleem, maar op het hele welbevinden). Dit maakt de GRIP&GLANS-aanpak innovatief en onderscheidend van de meeste andere benaderingen. Daarnaast heeft de GRIP&GLANS-aanpak een expliciet positieve insteek, wat inhoudt dat vooral gekeken wordt naar wat mensen (nog) kunnen en willen, en niet zozeer naar wat niet meer kan. De GRIP&GLANS-aanpak heeft daarmee ook een sterk preventieve werking.